Syltbullebloggen

onsdag 23 augusti 2006

Jebisablier – ätbara små smetlningar

"Det ligger en basker nergrävd här." Ja, det hävdar i alla fall Atel när han visar mig sin strylbelagda vestibul. Det är underligt vad den mannen kan kläcka ur sig med avseende på bevästrningsfaktorn, ty det råder inte direkt god sämja vid det beryktade jeskelornatoriet. Detta efter att Strybel, oerhört bebådad, daskat till stryteln tillhörandes Fraskel. Längre kastrybler har emellertid förekommit, men det var på Joders tid.¹ Jag lämnar Atel och vandrar vidare.
Toder hesklar omkring ute i parken. Ingen vacker syn! Speciellt inte nu när han har blivit advokat åt RIAA (i alla fabler om p2pnet heter korrekt).

Fotnybel:
¹Joder var en gammal frebaskel som inte alls har något med grävlingar att göra.