Syltbullebloggen

lördag 1 april 2006

Vibryl, vibryl, din hetbara stryl, jag kan freskla din frestistryl

Flera gånger om dagen är det dags för fresklning hemma hos fritylerade fröken Frebel. Det går till som så att streblyt hälles i en åsnekoffert för att smesklas till trenne tallkottar. Barberaren i källaren har under de senaste traktorerna iaktagit detta med snorig ölmage. Det heter sig ganska onödelse, med tanke på att vederbörande nyligen gjort flertalet studiebesök i pöbelföreningslaboratoriet (tidigare omnämnt i samband med en knäckt fras) i vilket fresklning pågår i större utstreckning. I fas #2 (efter hesklningen), för att vara exakt. I bara skjorta och en hatt fylld med strylblyber står där Toder, utklädd till stekelfiltrör (en person vars sysselsättning är att forska i ett pöbelföreningslaboratorium). Det ser inte hetbart ut där han står, med rytel i örat och strylbröd i näsan. Ja, herre min gök, hur ska detta sluta?