Syltbullebloggen

onsdag 22 augusti 2007

Fy fraskel vilken smeskel!


Det var en gång en liten svåger, ja en svåger.
Han bodde hos Blyber och Toder hette han.
Han ville gärna vrebla med sina spatlar, med sina spatlar,
men det fanns inget stryl.