Syltbullebloggen

onsdag 10 augusti 2005

Jebel, vrebla fretreblens streblans!

Vryblifrikationsantifrikatylansstreblitulifrestibliflistrimifrikationsbebleberningsfristrél!

En mybel åt att inte den frebel besparas, ej att frestrangla – heter det icket så?

Smel smybel åt att inte vrel vrybel bestreblas, ej att frikastrebla – blyber det icket stryl?

Ty alldenstund den hetbara bevästrNingen så intetsägandes betryglar sig fördärvat, alltför fördrylat, är det i var mans ögons uppfattelse att ställa sina egna tyckanden till rådande kastriktalbrukanser, om ej den Mebel tar sig en ätelse som aldrig intygar sin egen frektalrepetityl! Och därmed bebastelse!

3 Comments:

Skicka en kommentar

<< Home