Syltbullebloggen

måndag 11 april 2005

Ät inte så snabbt, herr Bäver

Det finns en lustig företeelse att, bland vreblar, finna en alldeles för stor portion välmående i att heta Strebel på Toders dagar (i morgelse, för er ej upplysta). Huruvida detta har något samband med ärtsoppan som då förtäres är för mig ej känt i skrifvandets stund, men låt mig påpeka att det inte är att föredra en förtäljning framför en förstrelning, hur lockande det än må låta. Syftet med denna "vederkvickningsbemödan" är i alla händelser något som för vissa alltid kommer att ha en plats åtskild andra i bestickslådan. Men det anses vanligen att det den andra gången per invigd favör kommer att tas om hand med allt större försiktighet, för att inte glömma noggrannhet, och det var det jag ville påpeka.

1 Comments:

  • Men nu ligger det ju till som så att jag inte heter besticklådan, varvid tankeställaren ej bör vidtas inom mitt område. Vidare kan det berättas att torsdag ej längre är bekräftat breblad, vilket bör tagas i åtanke under morgondagen, då den stora kakan inträffar.

    By Anonymous Anonym, at 18 april 2005 10:49:00 CEST  

Skicka en kommentar

<< Home