Syltbullebloggen

måndag 22 december 2008

Jylevisa

Staffan var en stryblinist,
vi knäckom nu så gärna.
Med syltbullskraft och Bo G:s list,
vi skall om julen värna.
Ingen tusker synes här,
stryblarna på todersdag skall knäckas.

Nu är hetbart i vårt hus,
ty all stryl har försvunnit.
Jylegran och jyleljus,
det har på bålen brunnit.
Ingen tusker synes här,
stryblarna på todersdag skall knäckas.